Standaard prijslijst basis GGZ en coaching

De vergoeding voor de basis GGZ zijn opgedeeld in vier zorgproducten, die ieder iets zeggen over de duur van de behandeling: kort, middel, intensief en chronisch. Hier leest u de tarieven per zorgproduct.

Tarieven vergoede zorg basis GGZ

Als u gebruik wilt maken van de vergoede zorg heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Wanneer er na het intakegesprek blijkt dat er geen vergoede behandeling is geïndiceerd binnen de basis GGZ dan is er sprake van een onvolledig behandeltraject die (deels) vergoed wordt.

​Prijsoverzicht behandeling binnen de basis GGZ 

Product BGGZ Indicatie patiëntgebonden tijd Gemiddeld aantal gesprekken Tarief (€)
Basis Kort (BK) 294 minuten 2-5 gesprekken 457,43
Basis Middel (BM) 495 minuten 5-8 gesprekken 779,40
Basis Intensief (BI) 750 minuten 8-13 gesprekken 1.222,15
Basis Chronisch (BC) 753 minuten +/- 12 gesprekken 1.127,95
Onvolledig behandeltraject 120 minuten 1 of 2 gesprekken 186,71
Niet nagekomen afspraak N.v.t. N.v.t. 50,00

Onder patiëntgebonden tijd vallen de intake, behandelgesprekken, email- en telefonische contacten, als ook korte verslaglegging na intake en aan het einde van het behandeltraject.
U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren hoe groot het deel is dat zij van bovengenoemde tarieven vergoeden. Als u een naturapolis heeft dan variëren de vergoedingen tussen de 50% en 80% van het gemiddelde tarief dat uw zorgverzekeraar vergoedt. In het geval u een restitutiepolis heeft dan vergoedt de zorgverzekeraar alle kosten van het gemiddelde tarief voor psychologische hulp.

De vergoeding van de zorgverzekeraar valt onder het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico van de basisverzekering houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. 
In 2016 is het standaard eigen risico door de overheid vastgesteld op minimaal €385.- De eerste €385,- aan zorgkosten betaalt u dus zelf. 

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Als er wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.
N.B. Voor 2016 konden geen contracten meer met de ziektekostenverzekeraars worden afgesloten.

Tarieven niet-vergoede zorg en coaching (buiten de basis GGZ)

Prestatie Patiëntgebonden tijd Tarief (€)
Intakegesprek 45 minuten 90,00
Behandeling 45 minuten 90,00
Coaching 45 minuten 90,00
Niet nagekomen afspraak N.v.t. 50,00

Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten die niet in aanmerking komen voor vergoede zorg vanuit de criteria die de zorgverzekering hiervoor heeft gesteld. Voor behandelingen in de basis GGZ die u als cliënt zelf betaalt, is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Informeer bij uw zorgverzekeraar

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de vergoedingen voor psychologische hulp. Toch raden wij u aan altijd zélf goed bij uw zorgverzekeraar na te gaan op welke vergoedingen u recht heeft.

BIG-geregistreerd GZ-psycholoog

Alle behandelingen en coaching worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) Lucinda van de Pol.

DSM – Diagnostic and Statistical Manual

Psychiaters en therapeuten stellen psychische stoornissen vast aan de hand van het Diagnostic and Statistical Manual, vierde editie, kortweg DSM-IV-TR. Dit bepaald of de stoornis wel of niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

De meeste DSM-stoornissen worden vergoed. Enkele komen niet in aanmerking tot vergoeding waaronder; partnerrelatieproblemen en arbeids- en studiegerelateerde problemen. De (huis)arts is hiervan op de hoogte, mocht er toch bij intake blijken dat er sprake is van een niet-vergoede DSM-stoornis dan zal dat met u besproken worden voordat behandeling wordt gestart.

Indien uw problematiek of behandeling niet wordt vergoed, kunt u als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk is er een kans op vergoeding uit uw aanvullende verzekering, vraag dit bij uw verzekeraar na. Soms is een werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen. Veel werkgevers zijn namelijk gebaat bij uw persoonlijk welzijn. Of u kunt contact opnemen met de belastingdienst. De niet vergoede bedragen kunt u misschien deels “terug krijgen” van de belasting, als u deze mag opvoeren als aftrekpost (bijzondere ziektekosten) bij uw belastingaangifte.

Aanmelden psychologische zorg en coaching

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Korte beschrijving van uw klachten

Heeft u al contact gehad met uw huisarts over deze klachten

 Ja Nee