Tarieven en vergoedingen psychologische zorg

In 2016 krijgt u psychologische zorg vanuit uw basisverzekering vergoed. Daarvoor dient u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Op deze pagina leest u de voorwaarden en criteria voor vergoedingen psychologische zorg. 

Algemene informatie over vergoedingen psychologische zorg

U krijgt psychologische zorg vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering als u een verwijzing heeft van de huisarts. De huisarts bepaalt of u doorverwezen mag worden naar de basis GGZ of dat andere zorg meer passend is. Daarnaast maakt de huisarts een inschatting van de ernst en complexiteit van de problematiek.

De vergoeding van de zorgverzekeraar valt onder het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico van de basisverzekering houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.
In 2016 is het standaard eigen risico door de overheid vastgesteld op minimaal €385.- De eerste €385,- aan zorgkosten betaalt u dus zelf.

Kalenderjaar 2016-2017

Instituut Jacob Cats is in 2016 gestart met het aanbieden van psychologische zorg. Met de zorgverzekeraars A.S.R., ONVZ, Zorg en Zekerheid en Eno is er een contract afgesloten en cliënten van deze zorgverzekeraars krijgen de zorg volledig vergoed. Indien u een restitutiepolis heeft bij één van de overige zorgverzekeraars dan wordt de zorg eveneens volledig vergoed. De overige zorgverzekeraars sluiten geen contracten af met nieuwe zorgaanbieders in een lopend kalenderjaar. Dit betekent dat in het geval u een naturapolis heeft, de zorg gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar zal worden vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. Wat dit betekent voor uw vergoeding leest u verderop op deze pagina.

Het streven is om voor het kalenderjaar 2017 contracten af te sluiten met alle zorgverzekeraars.

Uitleg over vergoedingen psychologische zorg binnen de basis GGZ

De basis GGZ is opgedeeld in vier zorgproducten, ook wel prestaties genoemd, namelijk: kort, middel, intensief en chronisch. De zorgproducten zeggen iets over de duur van de behandeling. Het belangrijkste onderscheidend criterium tussen de producten kort, middel en intensief is de ernst en complexiteit van de problematiek. De productgroep chronisch is voor risicovolle problematiek en bijvoorbeeld voor mensen die al eerder in de specialistische GGZ zijn behandeld. De actuele tarieven zijn te lezen op onze tarieven pagina.

Bij het intakegesprek bespreken we onder andere uw klachten, stressvolle gebeurtenissen die u heeft meegemaakt en uw kwaliteiten. Op basis hiervan bepalen wij welk van bovengenoemde ‘zorgproducten’ voor u geschikt is. Mocht gaandeweg de behandeling blijken dat de behandeling van uw klachten meer tijd nodig heeft dan kunnen wij samen overleggen of een aanvullend zorgproduct nodig is.

Geen vergoedingen psychologische zorg

Als na het intakegesprek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis dan komt u helaas niet in aanmerking voor ‘vergoedingen psychologische zorg’ vanuit het basispakket. Dit betekent niet dat er geen behandeling mogelijk is. Integendeel. Wij helpen u graag. Over de kosten van uw behandeling gaan wij dan samen in gesprek. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of vergoeding vanuit het aanvullende zorgpakket mogelijk is. Het intakegesprek wordt, als u een verwijzing heeft van uw (huis)arts, altijd vergoed.

Geen verwijzing maar toch behoefte aan coaching

Als u geen verwijzing krijgt van uw huisarts maar u heeft wel klachten, of gewoonweg de behoefte aan behandeling of (coachings)gesprekken, dan kunnen wij u tóch helpen. Geef dit bij uw aanmelding bij ons aan en we bespreken samen wat de mogelijkheden zijn. Voor de tarieven verwijzen we u door naar onze standaard prijslijst voor basis GGZ en coaching.

Kinderen en jongeren (4 t/m 17 jaar)

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Tot nu toe hebben wij geen contract met de gemeente. Hierdoor wordt de zorg binnen onze praktijk niet vergoed. Het is wel mogelijk om uw kind aan te melden voor onderzoek en gesprekken.

Informeer bij uw zorgverzekeraar

Wij willen u natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte brengen en houden van de vergoedingen voor psychologische hulp. Toch raden wij u aan om altijd zélf goed van te voren bij uw zorgverzekeraar na te vragen naar de vergoedingen psychologische zorg en mogelijkheden.

Betaling

Na afsluiting van de behandeling ontvangt u de factuur voor de gehele behandeling. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekering. U heeft vier weken de tijd om de factuur te betalen, zodat u ruim de tijd heeft om de factuur bij uw zorgverzekering in te dienen.

Aanmelden psychologische zorg en coaching

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Korte beschrijving van uw klachten

Heeft u al contact gehad met uw huisarts over deze klachten

 Ja Nee