Wat is de OmegaWave test?

De OmegaWave test begint met de OmegaWave vitaliteitsmeting, de nulmeting. Deze meet heel nauwkeurig uw belastbaarheid terwijl u ontspannen op een bank ligt. U hoeft dus geen inspanning te leveren.

Betrouwbare meting

Met behulp van software, kabels en klemmen en een borstband meet de OmegaWave op betrouwbare wijze uw fysieke en mentale belastbaarheid. De meting geeft inzicht in de fysiologische processen die ons functioneren bepalen. De fysiologische reacties in het lichaam zijn autonoom; ze vinden plaats zonder dat we er controle over kunnen uitoefenen. Bij deze automatische reacties zijn met name twee systemen in het lichaam betrokken: het autonome deel van het zenuwstelsel en het hormoonstelsel.

Deze systemen zijn bepalend voor het presteren en de gezondheid. Om inzicht te verkrijgen in deze systemen meet de OmegaWave de HRV (Heart Rate Variability), het differentieel ECG (hartfilmpje) en de Slow Cortical Potential (langzame hersengolf).

HRV
Meting van de status van het autonome zenuwstelsel. Deze meting geeft inzicht in de mate van stress en de belastbaarheid.

Differentieel ECG
Meting van het zuurstofopnamevermogen en het omslagpunt. Deze meting geeft inzicht in de fysieke conditie (uithoudingsvermogen).

Slow Cortical Potential
Meting van het centrale zenuwstelsel in rust en na een lichte inspanning. Deze meting geeft inzicht in de hersenactiviteit op bewustzijnsniveau (piekeren, peinzen, nadenken), de hormoonhuishouding (adrenaline, cortisol) en het ontgiftingssysteem (lever, nieren, darmen).

Testuitslagen

De uitslagen zijn direct beschikbaar en nauwkeurig af te lezen. De testresultaten worden direct met u besproken en doorvertaald naar een persoonlijk vitaliteitsplan. De uitslagen zijn ook goed in te zetten als nulmeting bij de start van een sportprogramma. Na 6 maanden vindt er een hertest plaats om de voortgang te meten. Het persoonlijke sportprogramma kan dan bijgestuurd of aangevuld worden.

jeroen schuur omegawave specialist

Let op: De testuitslagen van de OmegaWave meting bieden u geen vervanging voor medische keuringen en/of het opsporen van bepaalde ziektesof aandoeningen. Zij kunnen echter een zeer waardevolle en betrouwbare aanvulling zijn op het regulier onderzoek.
Maak direct aan afspraak