Psychologische zorg

Lichaam en geest. Een onafscheidelijk duo

Instituut Jacob Cats heeft niet alleen een fantastisch team met fysio- en oefentherapeuten maar ook een nauwe samenwerking met een enthousiaste GZ-psycholoog. U kunt bij ons daarmee terecht voor lichamelijke- én psychologische hulp. Uw complete gezondheid staat bij ons centraal, daarbij gaan wij in onze werkwijze uit van het ‘bio-psycho-sociale model’. Want naast het lichaam spelen ook psychische en sociale factoren een rol bij ziekte en gezondheid. De GZ-psycholoog behandelt zowel kinderen, jongeren als volwassenen binnen de basis GGZ.

Hulp aan volwassenen

Als u zich mentaal goed voelt dan heeft dat een positieve invloed op uw energieniveau, de relaties met anderen, uw functioneren op het werk en talloze andere aspecten van uw leven. Toch kunt u om wat voor reden dan ook last krijgen van psychische klachten. Het overkomt heel veel mensen, ieder jaar bijna een kwart van de bevolking. Dit gaat gepaard met angst, somberheid, lusteloosheid, aanhoudende stress, en/of onvoldoende grip op uw emoties, eet- of drinkgedrag.

(Onbehandelde) psychische klachten kunnen ook klachten aan uw lichaam veroorzaken, in stand houden of verergeren. Het is daarom belangrijk om balans te hebben tussen uw lichaam en geest. Psychische klachten kunnen vanzelf overgaan, maar kunnen ook langer aanhouden. Wanneer de klachten u belemmeren in uw dagelijkse functioneren en niet binnen enkele weken verminderen, dan kunnen gesprekken met onze GZ-psycholoog u helpen om grip en inzicht te krijgen in uw psychische klachten.

Naast lichamelijke overbelasting is (psychische) stress de meest voorkomende oorzaak van allerlei ‘onschuldige’ lichamelijke klachten als rugpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en gewrichtsklachten.

Hulp aan kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen ook last krijgen van psychische klachten die zich vaak uiten in sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen, maar ook in leerproblemen of lichamelijke klachten. De oorzaak van de psychische klachten kan heel divers zijn. Moeite met het uiten en reguleren van de eigen emoties als angst en boosheid, de aanwezigheid van ADHD of een autisme spectrum stoornis, opvoedingsproblemen, problemen op school en het meemaken van nare en stressvolle gebeurtenissen zoals gepest worden, een ongeluk of scheiding van de ouders, zijn enkele van deze oorzaken. Op het moment dat de psychische klachten en problemen langer aanhouden kan dit blokkades in de ontwikkeling geven. Hulp is dan nodig om aan kind en ouders inzicht te geven in de psychische klachten als ook handvaten te geven en vaardigheden te leren hoe hier samen mee om te gaan. Het doel is uiteraard de psychische klachten te verminderen, blokkades in de ontwikkeling op te heven en de zelfredzaamheid van het kind en zijn ouders te bevorderen.

Binnen ons instituut hebben wij de mogelijkheden om kinderen en jeugdigen van 10 jaar en ouder met lichte en matige psychische klachten te behandelen. Voor kinderen van 6 t/m 9 jaar is het afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek of onze GZ-psycholoog de meest passende vorm van behandeling kan bieden. Vandaar dat dan eerst telefonisch overleg met u als ouder geïndiceerd is voordat u kunt aanmelden.

GZ-psycholoog

GZ-psycholoog Lucinda van de Pol is altijd al geboeid geweest door mensen en hun gedrag: wat drijft mensen, waar komen gedachten en emoties vandaan, waarom nemen mensen bepaalde beslissingen wel of niet, hoe ontstaan psychische problemen en wat werkt om het psychisch evenwicht te herstellen? Samen met u gaat zij op zoek naar de antwoorden in uw situatie. Zo vergroot u uw zelfbewustzijn, leert u waar oplossingen en uw kracht liggen. Lees hier het persoonlijke verhaal van Lucinda van de Pol.

Wachtlijst en wachtlijstbemiddeling

Onze GZ-psycholoog heeft in de afgelopen periode veel aanmeldingen ontvangen waardoor zij op dit moment helaas een aanmeldstop heeft ingesteld. Dit geldt voor in ieder geval de maanden december en januari en is om de kwaliteit van zorg voor haar huidige cliënten te kunnen handhaven. In februari zal zij kijken op welke termijn er weer ruimte is voor nieuwe aanmeldingen. U kunt aan uw huisarts en/of zorgverzekeraar advies vragen betreffende bij welke psychologenpraktijken in de regio u eerder terecht kunt.

(Deze informatie is geactualiseerd op 1 december 2018)

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Bron: NZa 

Aanmelden psychologische

Uw naam

Uw email

Uw telefoonnummer

Korte beschrijving van uw klachten

Heeft u al contact gehad met uw huisarts over deze klachten

 Ja Nee