Samen Fit

Kick the kilo's!

Samen Fit!

Instituut Jacob Cats gaat van start met een groepsles voor kinderen van 6 tot 12 jaar met overgewicht. Overgewicht komt steeds vaker voor bij kinderen in Nederland. Van de kinderen van 4 tot 17 jaar oud had 13,6% in 2016 overgewicht, waarvan 2,7% obesitas (Volksgezondheids en zorg, 2017).

Overgewicht zorgt voor pesterij, uitgelachen en/of minder goed beoordeeld worden. En het heeft invloed op de motorische vaardigheden, de emotionele ontwikkeling en zelfbeeld van het kind.

Door overgewicht en obesitas stijgt de kans op ernstige ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. De kans op ziekte- en sterfterisico neemt dus aanzienlijk toe.

Cursus inhoud

‘Samen Fit’ is een vijf maanden durende groepscursus gericht op het verminderen van overgewicht. Het programma is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar die zich onzeker voelen, conditie willen verbeteren en af willen vallen. De cursus wil ervoor zorgen dat de kinderen een positief zelfbeeld krijgen en plezier ervaren in bewegen.

Er worden leuke spellen gedaan en daarnaast staan verschillende sporten centraal. Er wordt een uitgebreide intake gedaan en vervolgens wordt het kind individueel getest. Deze metingen zullen na vijf maanden weer worden herhaald, er zal dan ook een korte evaluatie plaatsvinden.

Aanmelding

Bij voldoende aanmeldingen vinden de cursussen twee keer per jaar plaats (voorjaar/najaar).

Meer informatie?

  • Kinderoefentherapie Instituut Jacob Cats
  • 0341 56 48 06
  • info@instituutjacobcats.nl
Meld u direct aan