Huisregels

Huisregels cliënten Instituut Jacob Cats

 

 1. Sinds de invoering van directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) kun je direct bij ons terecht met jouw hulpvraag, zonder verwijzing van een arts.

 

 1. Bij aanmelding wordt gevraagd naar jouw NAW-gegevens, verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat je duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat. De eerste behandeling bestaat uit een intake, onderzoek en dossieropbouw (ca. 15 min.). Op basis hiervan zal een behandelplan (bestaande uit therapievorm en aantal behandelingen) worden opgesteld en met je worden besproken.

 

 1. Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht jouw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. Je dient je bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument.

 

 1. Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit en het innoveren van de zorg. Om die reden laten wij ons visiteren. Het deelnemen aan een visitatie levert een (niet verplicht) kwaliteitskenmerk op.

 

 1. Voor het meten van de vorderingen, kunnen onze therapeuten valide meetinstrumenten zoals vragenlijsten inzetten. Deze kunnen jou ook online worden toegestuurd en kunnen vervolgens online geretourneerd worden.

 

 1. De individuele (vervolg-)behandelingen bij Instituut Jacob Cats hebben een tijdsduur van 25 minuten. 5 Minuten worden vervolgens besteed aan het verplicht in te voeren behandeldossier.

 

 1. Instituut Jacob Cats is een erkend leerbedrijf in de regio. Het kan voorkomen dat een stagiair(e) bij een behandeling aanwezig is of dat je door hem/haar wordt behandeld. Als je daar bezwaar tegen heeft, kun je dit aangeven bij jouw therapeut.

 

 1. Tijdens de behandeling kan het voorkomen dat jouw behandelend therapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden in overleg met jou overgenomen door één van de andere fysiotherapeuten uit ons instituut. Jouw patiëntendossier zorgt voor een goede en volledige overdracht zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heb je desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten, dan kunnen we gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing.

 

 1. Bij het eerste bezoek aan ons instituut dien je jouw zorgverzekeringspasje mee te nemen, zodat genoteerd kan worden bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent, onder welk nummer en of je aanvullend verzekerd bent. De declaratie van jouw behandeling gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien je een restitutiepolis hebt, indien achteraf blijkt dat je niet voor deze zorg verzekerd bent, of indien je meer behandelingen hebt gehad dan door jouw verzekering worden vergoed, zul je een particuliere nota ontvangen voor de gemaakte kosten.

 

 1. Onze tarievenlijst kun je terugvinden op onze website en in de behandelkamer van onze praktijk.

 

 1. Het debiteurenbeheer en incassotraject hebben wij uitbesteed aan factoringsbedrijf Infomedics.

 

 1. Voor vragen over jouw particuliere nota kun je bij hen terecht.

 

 1. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de ouders/verzorgers.

 

 1. Bij het niet tijdig voldoen van de particuliere nota, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de cliënt van rechtswege in verzuim en kan Instituut Jacob Cats incassomaatregelingen treffen jegens de cliënt, dan wel derden hiermee belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de cliënt.

 

 1. Instituut Jacob Cats is niet aansprakelijk, op welke manier dan ook, voor de informatie die jouw verzekeringsmaatschappij aan u of ons verstrekt.

 

 1. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor jouw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek en de behandeling kan je gevraagd worden je gedeeltelijk uit te kleden.

 

 1. Voor een goede hygiëne verzoeken wij je bij elke behandeling zelf een (bad)handdoek mee te nemen.

 

 1. Je bent vrij in jouw keuze van therapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef – indien van toepassing – aan of je een specifieke verwijzing hebt voor fysiotherapie, manuele therapie of oedeemtherapie.

 

 1. De praktijk is op werkdagen geopend van maandag t/m donderdag van 07.00-21.00 uur, op vrijdag van 07.00-17.30 uur en op zaterdag (alleen voor behandelingen) van 08.00-12.00 uur.

 

 1. Voor het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0341-564806 of via e-mail: info@instituutjacobcats.nl

 

 1. Indien je verhinderd bent, dien je tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht. Indien je niet tenminste 24 uur van te voren afbelt, zien wij ons genoodzaakt de totale kosten van de behandeling bij je in rekening te brengen.

 

 1. Instituut Jacob Cats is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van dit genootschap en deze vereniging.

 

 1. Wij proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij je dat kenbaar te maken aan jouw therapeut. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan verwijzen wij je graag voor verdere informatie naar de klachtenprocedure op onze site.