Oorzaken

Artrose kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, waaronder leeftijd, genetische aanleg, overmatig gewrichtsgebruik, overbelasting, gewrichtsletsel, obesitas en aandoeningen zoals reumatoïde artritis. De kwaliteit van het kraakbeen neemt geleidelijk af, waardoor de botten dichter bij elkaar komen en wrijving ontstaat. Het is belangrijk om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen, zoals het omgaan met pijn en beperkingen, het bevorderen van een actieve levensstijl en het creëren van een gezonde balans tussen activiteit en rust.

Fysiotherapie in relatie tot artrose

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij het beheersen van artroseklachten, waarbij de focus ligt op het bevorderen van gezondheid en het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen. De fysiotherapeut kan een behandelplan op maat opstellen, dat gericht is op het verminderen van pijn, het vergroten van de mobiliteit en het verbeteren van de spierkracht rondom het aangetaste gewricht. Dit kan bereikt worden door middel van oefentherapie, waarbij specifieke oefeningen worden uitgevoerd om de gewrichtsstabiliteit te verbeteren en de spieren rondom het gewricht te versterken. Daarnaast kan de fysiotherapeut advies geven over het gebruik van hulpmiddelen, zoals braces of wandelstokken, en het aanpassen van activiteiten om de gewrichten te ontlasten. Het is tevens belangrijk dat de fysiotherapeut aandacht besteedt aan het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen, waarbij de patiënt leert om op een gezonde manier met de klachten om te gaan. Dit kan onder andere inhouden dat de fysiotherapeut educatie geeft over pijnmanagement, activiteitenmodificatie en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Met behulp van fysiotherapie kunnen de pijnklachten verminderd worden, de beweeglijkheid behouden worden en kan het dagelijks functioneren verbeterd worden. Het aanleren van gezonde copingmechanismen speelt hierbij een essentiële rol om de algehele gezondheid en het welzijn van de patiënt te verbeteren.

contact opnemen