Oorzaken

COPD wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door roken, maar langdurige blootstelling aan andere irriterende stoffen, zoals luchtvervuiling of chemische dampen, kan ook bijdragen aan het ontstaan van de ziekte. Het is van belang om gezondheid centraal te stellen en aandacht te besteden aan preventieve maatregelen.

Fysiotherapie in relatie tot COPD

Fysiotherapie speelt een essentiële rol bij het beheersen van de symptomen van COPD en het verbeteren van de kwaliteit van leven. De fysiotherapeut kan ademhalingsoefeningen en -technieken aanleren om de ademhalingsspieren te versterken en de ademhalingstechniek te verbeteren. Daarnaast kan de fysiotherapeut een trainingsprogramma opstellen dat gericht is op het vergroten van de fysieke conditie en het verminderen van kortademigheid. Het aanleren van gezonde copingmechanismen en het omgaan met angst en stress die vaak gepaard gaan met COPD is ook een belangrijk aspect van de fysiotherapeutische behandeling.

contact opnemen