Oorzaken

Een CVA kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals een bloedprop (ischemische beroerte) of een bloeding (hemorragische beroerte) in de hersenen. Risicofactoren zijn onder andere hoge bloeddruk, diabetes, roken, obesitas, hartziekte en een sedentaire levensstijl.

Fysiotherapie in relatie tot CVA

Fysiotherapie speelt een cruciale rol in de revalidatie na een CVA. De fysiotherapeut kan werken aan het herstel van motorische functies, het verbeteren van de spierkracht en het bevorderen van de mobiliteit. Dit kan bereikt worden door middel van specifieke oefeningen, looptraining, evenwichtsoefeningen en coördinatietraining. Fysiotherapie kan ook helpen bij het verminderen van spasticiteit, het verbeteren van de ademhaling en het vergroten van het zelfvertrouwen bij patiënten na een CVA. Het aanleren van gezonde copingmechanismen en het omgaan met de emotionele en psychische impact van een CVA is ook een belangrijk aspect van de fysiotherapeutische behandeling.

contact opnemen