Oorzaken

De oorzaken van neurogene aandoeningen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke aandoening. Ze kunnen het gevolg zijn van genetische factoren, auto-immuunziekten, traumatisch letsel, degeneratieve processen of andere onderliggende ziekten.

Fysiotherapie in relatie tot neurogene aandoeningen

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij het begeleiden en behandelen van patiënten met neurogene aandoeningen. De fysiotherapeut kan werken aan het verbeteren van de mobiliteit, het behouden van de spierkracht en het bevorderen van het functioneren. Dit kan onder andere gedaan worden door middel van oefentherapie, balanstraining, looptraining en functionele training. Daarnaast kan de fysiotherapeut advies geven over het omgaan met vermoeidheid, pijn en andere symptomen die gepaard gaan met neurogene aandoeningen. Het aanleren van gezonde copingmechanismen en het ondersteunen van de patiënt bij het omgaan met de emotionele en psychische impact van de aandoening zijn ook belangrijke aspecten van de fysiotherapeutische behandeling.

contact opnemen