Oorzaken

Polsklachten kunnen veroorzaakt worden door herhaalde bewegingen, overmatig gebruik van de pols, letsel, slechte ergonomie, artritis of aangeboren afwijkingen. Carpaal tunnelsyndroom, bijvoorbeeld, treedt op wanneer de mediaanzenuw bekneld raakt in de carpale tunnel van de pols, wat leidt tot symptomen zoals pijn, tintelingen en gevoelloosheid.

Fysiotherapie in relatie tot polsklachten

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van polsklachten, waarbij de focus ligt op het bevorderen van gezondheid en het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen. De fysiotherapeut kan helpen bij het verminderen van polsklachten en het bevorderen van herstel. Dit wordt gedaan door het toepassen van diverse behandelingstechnieken, zoals oefentherapie om de spieren rondom de pols te versterken, stretches om de flexibiliteit te vergroten en technieken om de mobiliteit te verbeteren. Daarnaast kan de fysiotherapeut advies geven over ergonomie, polsbescherming en activiteitenmodificatie om verdere overbelasting te voorkomen. Het is tevens belangrijk dat de fysiotherapeut aandacht besteedt aan het ontwikkelen van gezonde copingmechanismen, waarbij de patiënt leert om op een gezonde manier met de klachten om te gaan. Dit kan onder andere inhouden dat de fysiotherapeut educatie geeft over belasting en belastbaarheid, ergonomie en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Met behulp van fysiotherapie kunnen de symptomen verminderd worden, de functionaliteit van de pols verbeterd worden en kan de patiënt leren om gezond om te gaan met de klachten en de algehele gezondheid te bevorderen.

contact opnemen