Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Je kunt er iets mee doen!

 

Je bent onder behandeling of je bent onder behandeling geweest bij een therapeut. Deze zal al het mogelijke doen je de hulp te bieden die je nodig hebt. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Je bent ontevreden over bepaalde zaken en je wilt met dat gevoel van onvrede of jouw klacht zelf iets doen.

 

  1. Jouw probleem bespreken met jouw therapeut

Bespreek eerst jouw probleem met jouw therapeut. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor je kan uittrekken. Je kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

 

  1. Advies en ondersteuning

Als je het moeilijk vindt jouw therapeut rechtstreeks te benaderen, of je komt er samen niet uit, dan kun je je wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij jou in de buurt. Een Zorgbelangorganisatie kan je informatie geven over jouw rechten als patiënt. Een medewerker van de Zorgbelangorganisatie kan je ook helpen, bijvoorbeeld door samen met jou een gesprek te hebben met de therapeut of door jou te helpen met het schrijven van een brief. Een Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

 

  1. Beoordeling door de Klachtencommissie

Misschien wil je hulp bij het oplossen van het verschil van mening met jouw therapeut. Of je hebt een serieuze klacht en wilt een uitspraak. Je kunt jouw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie. De klachtencommissie is onpartijdig.

De klachtenfunctionaris informeert je over de registratie van de klacht en zal ook de zorgverlener informeren. Hij zal een verdere toelichting vragen op jouw klacht en met jou de mogelijkheden bespreken voor het oplossen van de klacht. Desgewenst kan hij in samenspraak met jou helpen bij het beantwoorden van de klacht naar de zorgverlener. Dit uiteraard voordat de klacht in behandeling is genomen. Hij kan ook besluiten tot bemiddeling van jouw klacht. In dat geval zal hij de zorgverlener om een reactie vragen. Je wordt op de hoogte gesteld van deze reactie. Ook kan een bemiddelingsgesprek worden aangevraagd. Bij de afronding van de inbreng van de klachtenfunctionaris zal hij schriftelijk aangeven welke conclusies de zorgverlener heeft getrokken naar aanleiding van jouw klacht en welke afspraken er zijn gemaakt.

De wettelijke termijn voor het afhandelen van jouw klacht bedraagt zes weken vanaf het moment dat jouw klacht is geregistreerd. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd, maar de klachtenfunctionaris moet je hierover dan wel schriftelijk informeren. Verdere verlenging is alleen mogelijk als je het daarmee eens bent. Dit kan noodzakelijk zijn als je in een bemiddelingstraject zit.

 

Wanneer door het inschakelen van de klachtenfunctionaris de klacht niet tot een voor jou bevredigende oplossing is gekomen, kun je besluiten om een geschil in te dienen. Je kunt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van het Keurmerk. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of het geschil gegrond en ontvankelijk is. Zij doet uiterlijk zes maanden na ontvangst van het geschil schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen.

 

 

 

 

 

 

Adressen en telefoonnummers

 

Klachtencommissie Keurmerk Fysiotherapie

Klachtenfunctionaris Keurmerk
Grote Voort 207

8041 BK Zwolle
Tel.: 038 – 303 16 00

www.keurmerkfysiotherapie.nl

 

Geschillencommie Keurmerk Fysiotherapie

Klachtenfunctionaris Keurmerk
Grote Voort 207

8041 BK Zwolle
Tel.: 038 – 303 16 00

www.keurmerkfysiotherapie.nl

 

NZa – Nederlandse Zorg Autoriteit

 

 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht.