Janette

Mijn naam is Janette en in 2021 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut en sinds 2022 werkzaam als algemeen fysiotherapeut bij Instituut Jacob Cats.

Ik heb er bewust voor gekozen om op latere leeftijd een deeltijdopleiding fysiotherapie te volgen. Dit leek mij een mooie aanvulling om mijn kennis op het gebied van het bewegend functioneren van het menselijk lichaam te vergroten. Deze kennis in mijn functie als bewegingsagoog en fysiotherapeut toe te passen om stoornissen op het gebied van bewegen op te heffen en samen met de patiënt te zoeken naar functionele en passende bewegingsvormen. Dit in mijn overtuiging dat een gezond en structureel beweegpatroon een grote bijdrage levert aan het herstel van lichaam en geest.

Binnen de praktijk heb ik de patiëntengroep met de aandoening Parkinson overgenomen. Wij zijn aangesloten bij het Parkinson Netwerk. Dit is een landelijk netwerk, waarbij meer dan 3900 zorgverleners zijn aangesloten. Samen met collegae uit de regio sta ik ervoor om optimale zorg te leveren aan deze doelgroep. Naast fysiotherapie heb ik ruime ervaring in het geven van individuele trainingen en groepslessen aan met name ouderen. Hieronder valt ook het geven van valpreventie en valtraining. Ik ervaar het werken met ouderen als zeer inspirerend. Het zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren is juist bij deze doelgroep van groot belang en ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen.

Specialisaties

  • Fysiotherapie
  • Parkinson
  • Shockwavetherapie
  • Valpreventie en valtraining
  • Fysio Pilates
Terug naar overzicht