Werkwijze

Behandelplan

Bij Instituut Jacob Cats staat gezondheid centraal. We beginnen met een screening om de klachten en medische geschiedenis van de patiënt te beoordelen. Vervolgens volgt een diagnostisch proces om de oorzaak en ernst van de klachten te achterhalen. Hierbij nemen we het hoofd (cognitie), hart (emotie) en handen (gedrag en acties) model in overweging voor een compleet beeld. Op basis hiervan stellen we een behandelplan op, waarbij we verschillende technieken en oefeningen toepassen om gezondheid te bevorderen. Dit kan onder andere mobilisaties, oefentherapie, massage, en specifieke training omvatten. We hechten ook belang aan educatie en het aanleren van gezonde copingmechanismen, zodat de patiënt actief kan bijdragen aan herstel en het behoud van een gezonde levensstijl.

Afsluiting

Preventie

Bij de afsluiting van de behandeling wordt er geëvalueerd of de gestelde doelen zijn behaald. Hierbij kan QDNA (vragenlijst voor het uitvragen van ervaringen) worden meegenomen in de evaluatie om de effectiviteit van de behandeling te meten. Daarnaast kan de fysiotherapeut samenwerken met een bewegingscentrum om een duurzame oplossing te bieden voor de lichamelijke klachten. Dit kan bestaan uit een gericht beweegprogramma, advies over een actieve levensstijl en houdingscorrectie om terugval te voorkomen.

Contact opnemen